تبلیغ کسب و کاری

برای پیوستن به فونیکس شانگهای خوش آمدید اگر علاقمند هستید، لطفا «الزامات» و «فرایند درخواست» را ببینید، اطلاعات مربوطه را تکمیل و ارسال کنید متشکرم!

چشم انداز

فونیکس شانگهای به عنوان یک برند دوچرخه قدیمی خود را بازسازی کرده است و همواره بر دوچرخه و صنایع مربوط تمرکز داشته است و خود را وقت ترویج دوچرخه سواری سبز و سبک زندگی باکیفیت و سالم کرده است.

فونیکس شانگهای تبدیل به مجموعه ای شده که محصول، تحقیق، توسعه و فروش دوچرخه، دوچرخه کودکان، دوچرخه های برقی و تجهیزات پزشکی را تلفیق کرده است. فونیکس با تعدیل شدید ساختار صنعتی، ساختار محصول و ساختار بازار، مسیر توسعه بین المللی را با اتکا بر برند و توسعه صنعت می پیماید. فونیکس با توسعه نوآورانه، محصولات با تولید کربن اندک و سازگار با محیط زیست تولید کرده، محیط زیست دوستدار محیط و هماهنگ ایجاد کرده و به صعود تولید در چین کمک می کند.